Strengere toepassingsnormen PFAS-houdende grond en baggerspecie

Per 1 oktober moet bij hergebruik van grond en baggerspecie worden gemeten hoeveel PFAS aanwezig zijn in de (water)bodem. De regels voor hergebruik zijn vastgelegd in het ‘Tijdelijk handelingskader hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie’. In dit handelingskader zijn strenge toepassingsnormen voor PFAS-houdende grond en baggerspecie opgenomen. 

Situatie in regio West-Holland

Ook in onze regio komen PFAS verspreid voor in de bodem. Het betreft in de meeste gevallen relatief lichte verontreinigingen die over een groot oppervlakte in de bodem voorkomen. Voor werkzaamheden waarbij sprake is van grondverzet moet rekening worden gehouden met de uitkomst van PFAS metingen. Op dit moment zijn er in het werkgebied van de Omgevingsdienst West-Holland nog geen bevoegde gezagen (gemeenten) die lokaal beleid hebben opgesteld. De Omgevingsdienst toetst grondverzet daarom aan de landelijke regels uit het tijdelijk handelingskader. 

Vragen over grondverzet? 

Als u wilt weten wat de situatie voor PFAS is in uw gemeente, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland, vakgroep Bodem via 071 - 4083 100 of per mail: info@odwh.nl.

Links naar meer informatie