Presentatie Omgevingsdienst tijdens ledenvergadering LTO Noord, afdeling Duin- en Bollenstreek

Op 21 november heeft de Omgevingsdienst West-Holland tijdens de ledenvergadering van LTO Noord, afdeling Duin- en Bollenstreek een presentatie gegeven. Wij waren gevraagd  om een presentatie te geven over onze werkzaamheden en werkwijze. 

Werkwijze Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving in agrarische sector 

Er is in algemene zin gepresenteerd waar de Omgevingsdienst voor staat én gaat. Daarnaast is onze werkwijze toegelicht over toezicht en handhaving in de agrarische sector. Ook zijn actuele thema’s besproken zoals risicogericht toezicht, de top acht overtredingen binnen de sector en de landelijke handhavingsstrategie. Verder is aandacht besteed aan het proces van vergunningverlening. Hierbij werd een doorkijkje gegeven in de (proces)veranderingen door de komst van de Omgevingswet.

Levendige discussie

Naast presentaties was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie. Er waren kritische vragen over de duur van het verlenen van een vergunning, de vele regels, het soms lang moeten wachten op een antwoord en de afwisseling van toezichthouders. 

Door met elkaar in gesprek te gaan, konden onderwerpen die werden aangekaart verbeterd óf uitgelegd. Een voorbeeld is de periodieke wisseling van toezichthouders. Dit is een bewuste keuze om de objectiviteit zoveel mogelijk te waarborgen en om te voorkomen dat er een te nauwe relatie met een bedrijf ontstaat. 

Wij gebruiken de discussie en gedachtewisseling als input om de dienstverlening en bijbehorende processen verder te optimaliseren. Wij kijken terug op een leerzame en enerverende avond.