Aankondiging Bestuurlijke conferentie 10 februari 2020

De Omgevingswet komt eraan. Hoewel de details nog niet zijn uitgekristalliseerd, is duidelijk dat het ruimtelijk domein volledig op de schop gaat. Dit geldt dus ook voor Toezicht en Handhaving. Daarom staat de bestuurlijke conferentie op 10 februari 2020 in het teken van Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet. Deze conferentie is voor bestuurders, colleges, raadsleden en geïnteresseerde ambtenaren.

Interactieve sessies

Er zijn weer verschillende interactieve sessies. Via spelsituaties en casuïstiek gaan we met elkaar in gesprek en aan de slag. De onderwerpen zijn:
  • Wat ziet de Omgevingsdienst als haar rol en hoe bereidt zij zich voor op de Omgevingswet?
  • Wat is de impact van het omgevingsplan op Toezicht en Handhaving? 
  • Wat is de rol van de bestuurder resp. de gemeenteraad onder de Omgevingswet en in het bijzonder t.a.v. Toezicht en Handhaving? 

Meld u aan

Heeft u interesse? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 24 december uw aanmelding via secretariaat@odwh.nl. U ontvangt in januari 2020 de definitieve uitnodiging en het programma. 
 

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst contact op met Stef van Putten van de Omgevingsdienst West-Holland via s.vanputten@odwh.nl of 071-4083370.