Aan de slag met de Omgevingswet

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ informeren wij u over hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de Omgevingswet. Deze editie gaat over de ochtend van de Omgevingswet die op 26 november in het teken stond van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Vijfde editie ‘ochtend van de Omgevingswet’

Twee keer per jaar organiseert de Omgevingsdienst de ‘ochtend van de Omgevingswet’ voor de gehele organisatie. Het startte met een plenaire presentatie en daarna kon iedereen deelnemen aan verschillende workshops. Deze workshops werden begeleid door collega’s. Tijdens deze vijfde editie waren dit keer óók de deelnemende gemeenten en ketenpartners uitgenodigd, omdat het onderwerp Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) centraal stond. Op deze manier verkenden wij samen waar wij kunnen samenwerken als het gaat om hét nieuwe omgevingsloket en de bijkomende toepasbare regels. 

Impact DSO 

Programmamanager Liesbeth van Greuningen stond stil bij de successen van afgelopen jaar. Zoals de Academie West-Holland, de interbestuurlijke training ‘Omgevingswet in anderhalve dag’, handreiking advisering omgevingsvisie en -plan en de bijna geactualiseerde Bestuurlijke Impactanalyse. En zij benadrukte dat het jaar 2020 in het teken staat van samen doen, samen delen en samen werken. 
 
Aansluitend gaf Nils Couwenbergh een presentatie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet en welke impact dit heeft voor gemeenten en omgevingsdiensten. Bijvoorbeeld: wat moet er geregeld worden op het gebied van informatievoorziening en software, welke huidige voorzieningen gaat DSO vervangen, welke functies biedt het DSO, welke informatiestandaarden horen daarbij, wat zijn toepasbare regels én wie stelt deze op? 

Workshops

Na het plenaire gedeelte waren er vier workshops:
  • De herinrichting van een gebied onder de Omgevingswet
  • Demonstratie over een vergunningaanvraag via het DSO
  • Welke competenties horen bij de ambtenaar 3.0?
  • DSO-connected, inventarisatie over hoe we samen kunnen werken omtrent DSO en toepasbare regels

DSO Connected

Tijdens de workshop DSO-connected waren de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Katwijk, Oegstgeest, Zoeterwoude, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Omgevingsdienst Midden-Holland, Omgevingsdienst West-Holland, RUD Zeeland, Erfgoed Leiden en Omstreken en Veiligheidsregio Hollands Midden vertegenwoordigd. Aan de hand van zes stellingen werd er levendig gediscussieerd over de rollen en verantwoordelijkheden over het opstellen van toepasbare regels en het leveren van goede en actuele (GEO/GIS) data. 

De workshops hebben geleid tot concrete acties en aanknopingspunten voor verdere samenwerking. De vervolgbijeenkomsten om de actiepunten van de workshop DSO-connected verder op te pakken staan gepland op 4 februari en 7 april 2020. Het was een inspirerende ochtend. 
 
Voor vragen over de Omgevingswet kunt u contact opnemen met Liesbeth van Greuningen, Programmamanager Omgevingswet via l.vangreuningen@odwh.nl.