Omgevingswet in uitvoering

Op 30 november 2017 vond de eerste Ochtend van de Omgevingswet plaats bij de Omgevingsdienst West-Holland. Deze werd door meer dan zestig medewerkers bezocht. Zij gingen samen in gesprek over de impact van de Omgevingswet voor de dienst.

DB-lid Arno van Kempen opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van een goede voorbereiding van de Omgevingsdienst op de komst van de Omgevingswet. “De Omgevingsdienst moet al ruim voor de Omgevingswet inwerking treedt klaar zijn voor uitvoering ervan”. Na de opening  plaatste Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit, de Omgevingswet in een breder perspectief. Alle overheidsorganisaties staan in zijn ogen voor de uitdaging om veel meer in ketens te opereren. Zo kun je samen meerwaarde creëren voor de samenleving. De Omgevingswet helpt hierbij en de omgevingsdiensten hebben een belangrijk rol: als uitvoeringsorganisatie weten zij wat speelt in de regionale praktijk.

Na de plenaire presentatie volgden vier verschillende workshops, variërend van een Omgevingswetspel van de provincie Gelderland om te oefenen met het werken volgens de wet tot een sessie over het Omgevingsplan voor het buitengebied van Hillegom, waar de Omgevingsdienst aan meewerkt. Nienke Mier sloot de ochtend af en kondigde aan dat ODWH volgend jaar naast interne sessies zoals bovenstaande ook start met de ODWH college tour. Deze college tour bestaat uit een reeks van open bijeenkomsten om, met mensen van binnen en buiten de dienst, te leren van de Omgevingswet in de praktijk.