ODWH maakt leerlingen vertrouwd met risico’s leefomgeving

Sinds enkele weken biedt de Omgevingsdienst West-Holland risicoworkshops aan voor basisscholen. Er doen nu zestien scholen mee in Leiderdorp, Oegstgeest, Noordwijk, Voorschoten, Leiden, Lisse, Zoeterwoude, Warmond, Voorhout, Hillegom en Katwijk.

De Omgevingsdienst West-Holland wil zo bewustwording creëren voor de kwaliteit van de leefomgeving. Met de workshop ‘risico’s’ voor leerlingen van groep 7 en 8 van Technolab raken de leerlingen vertrouwd met kans, gevolg en risico. De leerlingen moeten een dorp ontwerpen waarbij de risico’s beperkt blijven. Door de leerlingen te laten beslissen over ruimtelijke ordening ontstaat er discussie over het beperken van risico’s. Ook andere onderwerpen komen ter sprake: woongenot, geluidsoverlast, sociale kwesties, milieu en duurzaamheid.