Omgevingsdienst toetst PFAS-normenkader

Op 8 juli heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het ‘tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ vastgesteld. De Omgevingsdienst West-Holland toetst daarom of grond en bagger voldoet aan de gestelde norm.

Wat is PFAS

Tot de stofgroep PFAS behoren meer dan 6.000 individuele stoffen, zoals PFOA, PFOS en GenX. Deze stoffen zijn bijvoorbeeld toegepast bij de productie van teflon, textiel, tapijt en blusschuim. Door de productie en het gebruik van deze producten kwamen PFAS stoffen terecht in de bodem, in bagger en in het watersysteem. Dit is schadelijk voor het milieu. 

Aanleiding Handelingskader 

De Nederlandse wetgeving staat hergebruik van grond met schadelijke stoffen alleen toe als er een normenkader is. Dit kader was er voor PFAS niet. Met als gevolg dat er projecten met grondverzet en baggerwerkzaamheden waren stilgelegd. Daarom bepaalde het RIVM risicogrenzen voor PFAS. Dit tijdelijk handelingskader maakt grondverzet in een aantal gevallen weer mogelijk.

Gevolgen 

Met de publicatie van het tijdelijk handelingskader is voor initiatiefnemers onderzoek naar PFAS bij partijkeuringen en (water)bodemonderzoek verplicht geworden. De Omgevingsdienst toetst of grond en bagger voldoet aan de eisen uit het handelingskader. Als er te hoge gehalten aan PFAS worden gevonden, is grondverzet of bagger niet toegestaan. 

Wettelijk vastgelegd

Deze hergebruiksnormen worden in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit opgenomen en daarmee wettelijk vastgelegd. Het is nog niet bekend wanneer dit wordt vastgelegd. Tot die tijd geldt het handelingskader van rijkswege en zijn toepassingen van grond en baggerspecie binnen de gestelde hergebruiksnormen weer toegestaan. 

Momenteel lopen nog diverse onderzoeken naar het stofgedrag van PFAS. De nu gekozen hergebruiksnormen zijn daarom aan de voorzichtige kant. In de loop van 2020 wordt het handelingskader naar verwachting aangepast aan de uitkomsten van deze onderzoeken.