Eerste papier van Bijenlandschap-maaisel

Van het Zoeterwouds bloemrijk maaisel uit het Bijenlandschap zijn rolletjes papier gemaakt. Afval wordt zo een grondstof. Om bloemrijkheid voor bijen en de biodiversiteit te vergroten, wordt er gemaaid ná de bloei en wordt het maaisel afgevoerd.

Groene Cirkel Bijenlandschap

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo’n tachtig procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving. Het Groene Cirkel Bijenlandschap helpt inwoners, boeren, overheden, scholen, wetenschappers en bedrijven samen te werken aan een bijenlandschap. 

Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting zorgt namelijk voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. En dat helpt: het aantal soorten bijen is in drie jaar al toegenomen met 34 procent. Niet alleen 1goed voor de bij, maar ook voor de biodiversiteit, onze voedselgewassen én voor een kleurrijke leefomgeving.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels en de Omgevingsdienst West-Holland voert het programmamanagement uit. Sinds augustus heeft de Omgevingsdienst ook haar eigen bijenhotel geopend. 

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor papieren producten uit het Bijenlandschap? Laat het hier weten.
Of kijk voor meer informatie op www.bijenlandschap.nl.