Duurzaam gemeentelijk vastgoed

In 2017 ondertekenden de overheden in onze regio het Energieakkoord Holland Rijnland. Met dit akkoord is de ambitie uitgesproken om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven en aan de slag met het gemeentelijke vastgoed, en het overige maatschappelijke vastgoed.

Waar begin je? 

Het verduurzamen van vastgoed brengt veel vragen met zich mee. Want waar begin je? Welke gebouwen blijven in eigen bezit en (in) welke (staat) stoot je gebouwen af? Hoe zit het als je wel eigenaar bent, maar geen gebruiker? Wie heb je nodig om stappen te maken? 

Om antwoorden te vinden op deze vragen organiseerde de Omgevingsdienst West-Holland in september 2018 een inspiratiebijeenkomst voor de gemeentelijke betrokkenen op het gebied van duurzaamheid en vastgoed. In september 2019 was de vervolgsessie in Leiderdorp. 

Kennis en ervaring delen 

Er zijn steeds meer strengere wettelijke verplichtingen als het gaat om het verduurzamen van gebouwen. Zo moet bijvoorbeeld elke (overheids)organisatie voldoen aan de informatieplicht. Tijdens de twee bijeenkomst stond vooral de stand van zaken centraal. Er vond uitwisseling plaats over de stappen die diverse gemeenten al genomen hebben. Knelpunten werden benoemd en successen gedeeld. Tevens werden systematiek en instrumenten besproken, hoe ga je om met de ‘split incentive’ en hoe regel je de financiering.

Weet elkaar te vinden

De presentatie van de VNG over de ‘Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ en die van de gemeente Leiden over ’Financieren van verduurzaming’ waren daarbij behulpzaam. En de informatie over de Label C-verplichting vormde voor velen aanleiding om nader met de Omgevingsdienst in gesprek te gaan. Want we willen straks ook niet met leegstaande kantoorgebouwen achter blijven. 

Met de uitwisseling van kennis en ervaring voelden allen zich weer energiek in de strijd naar verduurzaming. Kernboodschap van de bijeenkomst was dan ook ‘Weet elkaar te vinden’.