Circulaire Economie in 2050

Nederland wil een volledige circulaire economie in 2050. Dit betekent een grote transitie voor bedrijven met veel uitdagingen en kansen. In de regio Holland Rijnland liggen kansen voor het verwaarden van natuurvezels in nieuwe producten. De Omgevingsdienst biedt bedrijven de mogelijkheid om onder begeleiding van experts een circulaire business te ontwikkelen met behulp van het CIRCO-programma.

Van groen afval naar een groen product

In de regio Holland Rijnland zijn er diverse agro reststromen aanwezig, waar men weinig naar om kijkt en als afval beschouwt. Hierbij denken we aan reststromen zoals bollenpelsel, riet- en bermmaaisel. 

Binnen een circulaire economie willen we deze reststromen als grondstoffen verwaarden. Natuurvezels zijn op deze manier grondstof voor nieuwe duurzame producten. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen. Van groen afval naar een groen product.

CIRCO Track 

CIRCO biedt in samenwerking met de Omgevingsdienst een driedaagse cursus aan om bedrijven op weg te helpen en kennis op te doen over circulair ondernemen en circulair design. Deze maand is een eerst intake zodat bedrijven kunnen ontdekken of een CIRCO Track iets voor hen is. Wat we zoeken zijn bedrijven uit de gehele keten van grondstofleverancier, verwerker, producent tot inzamelaar en verwerker van natuurvezels.

Aan het eind van het jaar hopen we dat veel bedrijven uit de regio de Track gaan volgen. Met als doel de ontwikkeling van nieuwe experimenten en pilots, om de ambities te halen.