Aan de slag met de Omgevingswet

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ informeren wij u hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de Omgevingswet. Deze editie gaat over de start van de basisopleiding Omgevingswet en het Omgevingswetspel.

Omgevingswet in anderhalve dag 

Op 22 oktober is de feestelijk aftrap van de training ‘Omgevingswet in anderhalve dag’ bij de Omgevingsdienst West-Holland. In Zuid-Holland zijn de verschillende overheden gezamenlijk een leertraject gestart. Helemaal in de geest van de Omgevingswet wordt er vanuit verschillende achtergronden en posities samen kennis opgedaan. De basisprincipes van de Omgevingswet staan centraal tijdens deze training. Door dit leertraject integraal op te pakken ontstaat er direct meer begrip voor elkaars rol en positie. 

Alle medewerkers van de deelnemende overheden binnen Zuid-Holland kunnen zich inschrijven voor de training. De trainingen starten op 22 oktober en lopen door tot begin december 2019. In 2020 volgt er nog een reeks trainingen, maar de definitieve data hiervoor zijn nog onbekend. 

18 november Omgevingswetspel spelen? 

Het Omgevingswetspel West-Holland wordt vaak op aanvraag gespeeld. Maar het spel komt nog meer tot zijn recht als een gevarieerde doelgroep van verschillende organisaties deelneemt aan het spel. Daarom kan iedereen zich inschrijven om het spel te spelen op 18 november van 14.00 tot 17.00 uur bij de brandweerkazerne in Alphen aan de Rijn. Interesse? Stuur een e-mail aan: rcb@brandweer.vrhm.nl

Het Omgevingswetspel is in 2018 ontwikkeld door de gemeente Leiden, gemeentelijke werkorganisatie HLT Samen, de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en de ODWH. Met als doel om met een mix van disciplines spelenderwijs bewust te worden wat de Omgevingswet in de praktijk betekent.