De dag van de Duurzaamste Kilometer van Nederland (DZKMNL)

Op 21 juni zette de organisatie van de DZKMNL de 29 samenwerkende partijen van de Green Deal in het zonnetje. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gemeente Leiden, waterschap, Omgevingsdienst West-Holland en bewoners willen samen van het stationsgebied in Leiden een duurzaam voorbeeldgebied maken.

Project DZKMNL in het kort

Het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg moet vóór 2025 veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. Om dit te realiseren wordt er bijvoorbeeld onderzocht of er een koppeling gemaakt kan worden tussen het warmtenet van Leiden en de duurzame restwarmte van Rotterdam. Maar ook of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op alle daken en gevels van de panden rondom het stationsgebied. Het project is nu een jaar bezig dus een mooi moment om de voortgang aan de samenwerkende partners te tonen. 

Schone mobiliteit delen

Tijdens de dag van de DZKMNL stond het thema ‘Schone mobiliteit delen’ centraal. Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen van de gemeente Leiden) onthulde twee elektrische deelauto’s. Deze auto’s zijn mogelijk gemaakt door Buurauto en de Rabobank en zijn beschikbaar voor partners van de DZKMNL, bedrijven in het gebied, ambtenaren en inwoners van de gemeente Leiden. 
In de nieuwe Lorentztoren werd het revolutionaire waterbergingssysteem uitgelegd. Het polderdak van de toren kan dienen om water te bergen bij hevige neerslag en ook voor de bevloeiing van de lager gelegen daktuinen.
Bij de slotpresentatie zijn in de voormalige kweektuin van het Singelpark de contouren van ‘The Field’ onthuld. Dit circulaire paviljoen wordt gebouwd met materiaal uit de sloop van het Gorlaeus Gebouw van de Universiteit Leiden. Uiteindelijk moeten hier kleine werkruimtes en duurzame horeca komen.

Donatie bijenhotel 

Tenslotte heeft de Omgevingsdienst West-Holland - vanuit het programma Bijenlandschap - een bijenhotel voor the Field gedoneerd. Daarnaast is aan de bedrijven en organisaties in het gebied van de DZKMNL aangeboden dat zij ook een bijenhotel kunnen aanvragen via het Bijenlandschap. Mits zij zorgen voor bloemen en een zonnige plek. 

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op http://duurzaamstekilometer.nl.

Bijenhotel