Aan de slag met de Omgevingswet

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ informeren wij u hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de Omgevingswet. Deze maand staan de ‘Handreiking werkwijze omgevingsvisie en -plan’ en het ‘opleidingsplan Omgevingswet’ centraal.

Handreiking werkwijze omgevingsvisie en -plan 

In lijn met de Omgevingswet wil de Omgevingsdienst meer gebiedsgericht en integraal adviseren op het gebied van milieu, bouwen en duurzaamheid. Belangrijk onderdeel hiervan is een projectmatige aanpak voor omgevingsvisies en -planvorming. Daarom ontwikkelt de Omgevingsdienst een nieuwe werkwijze die aansluit bij de principes van de Omgevingswet en de wens van onze deelnemers. 

De handreiking wordt (naar verwachting) na de zomervakantie gedeeld met de programmamanagers Omgevingswet van onze deelnemers. Ook delen we de handreiking met de ketenpartners en de programmamanagers Omgevingswet van de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland. 
De handreiking is gericht op de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Eind 2019 wordt deze aangevuld met de omgevingsvergunning. In 2020 complementeren we de handreiking met het kerninstrument programma. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en evaluaties zal de handreiking worden bijgesteld.

Opleidingsplan Omgevingswet 

Om ons goed voor te bereiden op de Omgevingswet is er een opleidingsplan opgesteld. Deze is onderverdeeld in drie niveaus: basisopleiding Omgevingswet, verdiepende opleidingen per expertise, gedrag en competenties. 
De basisopleiding is interbestuurlijk geregeld en wordt middels het train-de-trainer principe aangeboden. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland, verschillende gemeenten, RWS en DCMR gezamenlijk de basistrainingen verzorgen. Iedere organisatie levert bijvoorbeeld trainers, locaties, regelt de communicatie en/of biedt een inschrijfmodule aan. 

Het programma ‘Aan de slag’ leidt deze zomer trainers op. In het najaar van 2019 en begin 2020 vinden de trainingen plaats. Het voordeel is dat tijdens de trainingen verschillende organisaties en disciplines bij elkaar zitten. Op deze manier bereiden wij ons gezamenlijk voor in de integrale gedachte van de Omgevingswet.