Resultaten inventarisatie asbestdaken

Afgelopen zomer is in het hele werkgebied van Omgevingsdienst West-Holland een inventarisatie van asbestdaken uitgevoerd. De inventarisatie is uitgevoerd met behulp van luchtfoto’s. Aanleiding voor het onderzoek is het verbod op asbestdaken per 2025. Het te saneren dakoppervlak in ons werkgebied blijkt aanzienlijk te zijn, ongeveer ter grootte van 250 voetbalvelden.

Behandeling wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft de wetswijziging waarin het verbod is vastgelegd op 16 oktober 2018 aangenomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is de ingangsdatum van het verbod met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2025. Verder heeft de Kamer ingestemd met het voorstel om samen met de provincies een landelijk overzicht van de daken te maken en voor 1 januari 2022 een tussentijdse evaluatie van de voortgang uit te voeren. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt een plan voor de handhaving van het verbod uitgewerkt.

Resultaten van de inventarisatie

Uit de inventarisatie van de Omgevingsdienst blijkt dat er voor de komende jaren een forse saneringsopgave ligt. In totaal is 1.340.000 m2 dak aangetroffen dat vermoedelijk asbesthoudend is. Tweederdedeel hiervan bestaat uit grote daken op (voornamelijk agrarische) bedrijfsgebouwen.

Ook zijn er woningen en bijgebouwen met een asbestdak. De eigenaren (deels particulier en deels corporatie) zijn verantwoordelijk voor de sanering van dit dak. Op basis van de inventarisatie kunnen de eigenaren worden geïnformeerd welke maatregelen zij moeten nemen.