Omgevingsacademie West-Holland van start

Op initiatief van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) en de Omgevingsdienst West-Holland is de Omgevingsacademie West-Holland opgericht. Maandag 29 oktober was de officiële start en 29 november vond de eerste themabijeenkomst plaats, met als onderwerp Bodem. Aanleiding is de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. De initiatiefnemers hebben voor ogen dat de Omgevingsacademie een laagdrempelig en enthousiasmerend netwerk gaat vormen waarin deelnemers elkaar inspireren en tot nieuwe inzichten komen.

Openingsbijeenkomst

De opening van de Academie vond op 29 oktober plaats in Voorschoten. Wethouder Cramwinckel, met onder andere de Omgevingswet in zijn portefeuille, opende de Academie officieel. De middag werd geleid door Marlies Krul, directeur Omgevingsdienst West-Holland. Katja Stribos, programmamanager Invoeringsondersteuning bij ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, berichtte over de laatste landelijke ontwikkelingen.


Themabijeenkomsten

De eerste themabijeenkomst ‘Het begint bij bodem’ was op donderdag 29 november bij de Omgevingsdienst West-Holland. Een kleine twintig belangstellenden van gemeenten en ketenpartners zijn tijdens een interactieve sessie bijgepraat over de gevolgen van de Omgevingswet: veel taken en bevoegdheden op bodemgebied moeten we lokaal oppakken. De Omgevingsdienst kan aan de uitvoering een bijdrage leveren.

In 2019 volgt nog een reeks workshops, te beginnen met Omgevingsveiligheid in omgevingsvisie en omgevingsplan op dinsdag 15 januari 2019 door de Veiligheidsregio (VRHM) en de Omgevingsdienst. Daarna staan gepland de workshops;

  • Energie en Omgevingswet (februari), hier is Omgevingsdienst initiatiefnemer
  • Ruimtelijke ontwerpprincipes bij water en klimaat (maart), hier is Hoogheemraadschap Rijnland initiatiefnemer
  • Groene omgeving voor ons allemaal: ruimte, gezond en sociaal (april) bij de GGD

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die met de Omgevingswet moet gaan werken. Denk aan beleidsmedewerkers, wijkmanagers/gebiedsregisseurs en projectleiders.
Belangstelling? Stuur een mail naar Omgevingswet@werkorganisatieduivenvoorde.nl.