Kennisoverdracht bodem

Maandag 9 juli heeft de Omgevingsdienst een workshop ‘bodemkwaliteit’ gegeven aan werkvoorbereiders van de gemeente Leiden. De workshop is positief ervaren door de deelnemers.

Meer inzicht

De deelnemers hebben nu meer inzicht in de risico’s die de kwaliteit van de bodem met zich mee kan brengen. Vaak vragen ambtenaren standaard een bodemonderzoek aan, maar het is beter als zij kunnen beoordelen wanneer een bodemonderzoek echt noodzakelijk, handig of juist overbodig is. Daar zijn de deelnemers van de workshop nu beter toe in staat. En ze weten nu dat ze vaak zelf waardevolle informatie hebben om te bepalen of een locatie verdacht of onverdacht is voor bodemvreemde stoffen. Ook kunnen zij nu beter de waarde van een bodemonderzoek beoordelen.

De omgevingsdienst wil in de toekomst vaker workshops gaan geven waar kennisoverdracht centraal staat. Gemeenten die interesse hebben in de workshop ‘bodemkwaliteit’ kunnen contact opnemen met Kor van Hateren van de Omgevingsdienst West-Holland via k.vanhateren@odwh.nl.

Bodemadvies

De Omgevingsdienst ziet namens de gemeenten en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten en provincie bij het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van (water)bodemonderzoeken en bodemsaneringen.