Een nieuw AB en DB

Maandag 9 juli vond de eerste bestuursvergadering van ODWH plaats in de nieuwe samenstelling sinds de verkiezingen van maart.

Er zijn zestien nieuwe leden, in totaal bestaat het bestuur uit 24 leden.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering mevrouw Yvonne Peters-Adrian, wethouder Kaag en Braassem, gekozen als voorzitter van de dienst. Daarnaast zijn de volgende leden aangewezen als lid van het dagelijks bestuur: Mevrouw Martine Leewis (wethouder Leiden), de heer Hans Bakker (wethouder Noordwijk), mevrouw Jeanet van der Laan (wethouder Lisse) en de heer Rik Janssen (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland).

In de vergadering van 9 juli zijn ook het jaarverslag 2017, de begroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en de eerste bestuurlijke rapportage vastgesteld.

Marlies-Krul Seen verzorgde de introductie en sprak haar tien verwonderingen uit na haar eerste weken bij de Omgevingsdienst West-Holland. Vervolgens stelden de MT-leden zich voor aan de hand van stellingen en vragen met groene en rode kaarten en lichtten zij hun werkveld toe.