Duurzaamheidsnieuws

De Omgevingsdienst West-Holland voert de verordening uit voor het duurzaamheidsfonds van de gemeente Leiden dat donderdag 12 juli is vastgesteld door het college van B&W.

De gemeente Leiden gaat innovatieve ondernemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Het duurzaamheidsfonds ‘Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties’ is van toepassing op ondernemingen en maatschappelijke organisaties die revolverende leningen aanvragen om hun duurzame project te financieren. Dit kan variëren van het plaatsen van zonnepanelen op een bestaand gebouw tot nieuwbouwprojecten die energie gaan leveren. Vereiste is dat de te financieren projecten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot  besparen.

Rol Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst adviseert en ondersteunt opdrachtgevers op verzoek bij het oprichten van duurzaamheidsfondsen (subsidies of leningen). De Omgevingsdienst ondersteunt de gemeenten voor alle werkzaamheden rondom een subsidie of lening – voor bijvoorbeeld particulieren, maatschappelijke instellingen of verenigingen van eigenaren (vve’s) – uit handen te nemen. Hiervoor zet de Omgevingsdienst onder andere het Duurzaam Bouwloket in. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • opstellen van een verordening
  • coördinatie en afhandeling van aanvragen voor subsidies en leningen
  • afhandeling van eventuele bezwaren
  • verantwoording via jaarrapportage
  • communicatie, zoals het organiseren van een duurzaamheidsmarkt of- bijeenkomst, communicatie met inwoners, informatie op websites en nieuwsberichten