Schooldakrevolutie Holland Rijnland

De Schooldakrevolutie Holland Rijnland is gestart. De eerste veertien schoolbesturen (samen al goed voor ruim 130 locaties), gemeenten, de Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben eind maart de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van scholen in de regio Holland Rijnland. Het doel is om alle geschikte schooldaken te voorzien van zonnepanelen, scholen inzicht te geven in geschikte energiebesparingsmaatregelen, en door een uitgebreid aanbod aan educatiemateriaal leerlingen te laten leren over duurzame energie.

Begeleiding van scholen

Om de stap te kunnen maken van weten naar doen, worden schoolbesturen in het proces op weg naar verduurzaming begeleid. De speciaal voor dit project ontwikkelde ‘Schooldakkaart’ bevat voor alle schoollocaties binnen onze regio een globale dakscan. Deze dakscan geeft een indruk van het potentieel aan zonnepanelen en de bijbehorende businesscase. Dit vormt het uitgangspunt om in gesprek te gaan met een van de drie schooldakcoaches, die indien gewenst ook toegang kunnen bieden tot leveranciers en het landelijke financieringsfonds.

Daarnaast bieden sommige gemeenten hun PO en VO scholen kosteloos een uitgebreide energiescan met twee jaar monitoring aan en/of hebben zij een gunstige financieringsconstructie voor scholen voor het treffen van maatregelen.

Wat is de impact?

Ervaring leert dat alleen al inzicht hebben in het eigen verbruik en bijvoorbeeld het anders inregelen van de installaties, een besparing van 20 procent kan opleveren. Volgens de ‘Schooldakkaart’ lijken van de totaal 266 schoollocaties in de regio, 180 locaties geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels vinden al met zo’n veertig schoolbesturen gesprekken plaats.

Initiatief

Schooldakrevolutie Holland Rijnland is een initiatief van de binnen het Energieakkoord Holland Rijnland samenwerkende gemeenten, Omgevingsdienst en Stichting Schooldakrevolutie. De Omgevingsdienst heeft deze samenwerking in haar rol als trekker van de Uitvoeringslijn Energiebesparing/Zon op daken opgezet, om scholen zo veel mogelijk te kunnen faciliteren. Daarbij heeft zij ook de netbeheerder betrokken om eventuele knelpunten in de terug levering van energie in een vroegtijdig stadium te signaleren. Onze regio vormt het startpunt voor de landelijke Schooldakrevolutie en is daarmee een voorbeeld voor heel Nederland.

Interesse?

PO en VO scholen uit de regio Holland Rijnland (en heel Nederland) kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Schooldakrevolutie. Kijk voor meer informatie op: https://schooldakrevolutie.nl/holland-rijnland/