Opening strandreservaat Noordvoort

Op 8 mei 2019 was de officiële opening van strandreservaat Noordvoort. Initiatiefnemers en natuurliefhebbers trotseerden regen en wind om dit prachtige gebied als eerste te bewonderen. Het strand tussen Noordwijk en Zandvoort (paal 70 -73) is rustiger gemaakt om zeehonden en vogels op het strand de ruimte te geven die ze verdienen. In gesprek met projectleider Hannie Korthof (adviseur biodiversiteit Omgevingsdienst West-Holland) over het verloop van dit project.

Wandelpad over de zeereep

‘Bezoekers worden over een lengte van drie kilometer verleid om niet over het strand maar over de zeereep te lopen. Ook zijn er drie mooie uitzichtpunten, zodat wandelaars een prachtig uitzicht krijgen over zee, strand en duin. Dit is een ware beleving en uniek in Nederland. De zeereep is namelijk beschermd vanwege de zeeweringsfunctie die het heeft. Door stuifkuilen te graven is de dynamiek in de duinen teruggebracht. Hierdoor kan de biodiversiteit vergroten.’

Voortraject

‘Het project startte jaren geleden op initiatief van de Vereniging voor Natuur Vogelbescherming Noordwijk. Mijn collega Raymond Loos begeleidde voor de gemeente Noordwijk alle subsidieaanvragen en hij realiseerde de eerste planvorming.

Sinds september 2017 ben ik betrokken bij het project om onder andere de vergunningprocedures te regelen. Noordvoort valt binnen twee gemeenten (Noordwijk en Zandvoort) en twee provincies (Zuid-Holland en Noord-Holland). Daarbij grenst het ook aan Natura 2000-gebied. Dit maakte het project complex. Het duurde bijna een jaar voordat alle welstandscommissies goedkeuring gaven en alle vergunningen rond waren. Het voordeel is dat de Omgevingsdienst een diversiteit van disciplines en expertise in huis heeft op het gebied van subsidie-, vergunningaanvragen en welstandscommissies.’

Er moest duidelijk aangegeven worden dat de beschermde habitat niet teveel werd verstoord. En uiteindelijk hebben wij de palen tussen strandpaal 70 en 73 verder uit elkaar gezet om het zicht op het strand minder te beïnvloeden.

Realisatie

‘In de zomer van 2018 zetten wij de aanbesteding uit en in het najaar ging de aannemer aan de slag. Er zijn in totaal drie uitzichtpunten gerealiseerd. Het was een goede samenwerking en ik ben echt trots op wat wij als projectgroep hebben gerealiseerd. Er heerste echt een gevoel van ‘de aanhouder wint’. Het resultaat is prachtig geworden, weids en puur. Het is goed uitgevoerd met robuuste palen, een 360 graden zicht en het past echt in de omgeving.’

Educatie, beheer en handhaving

‘Het project is nog niet afgerond. De Vereniging voor Natuur Vogelbescherming Noordwijk gaat nog aan de slag met een educatieproject. Er komt bijvoorbeeld een video, met als doel scholen te betrekken bij dit project. Het is belangrijk dat bezoekers snappen waarom Strandreservaat Noordvoort is aangelegd en waarom zij afstand moeten houden van vogels en zeehonden. Als je begrijpt waar het strandreservaat voor bedoeld is, ga je het ook leuk vinden. Rust bewaren en alleen boven langs lopen is belangrijk. Daarnaast zitten wij nog met de handhavingspartijen om de tafel en gaan wij aankomend jaar ervaren wat wij qua beheer allemaal moet regelen.’

Samenwerkingsproject

Project Noordvoort is een uniek samenwerkingsproject van de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en (namens gemeente Noordwijk) Omgevingsdienst West-Holland.

Met dank voor de subsidies van: Provincie Zuid-Holland, Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland en het Eneco Luchterduinenfonds.

Video

Benieuwd naar de opening? Klik hier voor de video die Omroep West heeft gemaakt.