Energiescans voor organisaties

Ook in 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland namens alle aangesloten gemeenten honderden energiescans uitgevoerd. Met als resultaat dat ondernemers na bijna elke scan starten met kleine en grote maatregelen. Van LED-verlichting aanbrengen tot de installatie van honderden zonnepanelen, waar een SDE-subsidie voor is aangevraagd.

Wegens succes verlengd

In 2017 en 2018 voerde de Omgevingsdienst namens alle aangesloten gemeenten, ook al energiescans bij organisaties uit. Wegens succes hebben de gemeenten en Omgevingsdienst besloten dit project in 2019 te verlengen.  

Het gaat om twee soorten energiescans. Een energiescan met begeleiding en monitoring van energiegegevens, of enkel een energiescan. De gemeente stelt verschillende energiescans beschikbaar. Bij beide soorten scans krijgen organisaties na de energiescan advies op maat. Tijdens het gehele proces worden zij begeleid met het nemen van duurzame maatregelen.

Aanbesteding energiescans

De Omgevingsdienst heeft de aanbesteding voor een raamcontract energiescans uitgevoerd. Het voordeel is dat gemeenten onafhankelijk van elkaar energiescans kunnen inkopen. Na een uitvoerig Europees aanbestedingstraject is de opdracht gegund aan Klimaatroute. Inmiddels zijn de contracten getekend. Dit betekent dat voor minimaal vier jaar de Omgevingsdienst energiescans kan aanbieden aan gemeenten.

Belangrijke wijziging

Een belangrijke wijziging met deze aanbesteding is dat gemeenten hun aantal energiescans niet hoeven af te stemmen met de gehele regio. Gemeenten kunnen zelf energiescans inkopen en inzetten hoe en wanneer zij dat willen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een groter gemeentelijk project. Een mooi voorbeeld hiervan is dat enkele gemeenten energiescans hebben ingekocht om te gebruiken voor het project ‘Schooldakrevolutie Holland Rijnland’. Op deze manier worden twee projecten efficiënt gecombineerd.