Aan de slag met de Omgevingswet

In de rubriek ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, informeren wij u over hoe de Omgevingsdienst zich voorbereidt op de Omgevingswet. Deze maand staan wij stil bij de verschillende bijeenkomsten die wij organiseren; Omgevingsacademie West-Holland, Ochtend van de Omgevingswet en Uurtje van de Omgevingswet.

Omgevingsacademie West-Holland

Samen met de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) organiseren wij maandelijks de Omgevingsacademie West-Holland. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De academie is opgericht om met de gemeenten en ketenpartners kennis en nieuwe inzichten te delen en elkaar te inspireren betreft de Omgevingswet.

De afgelopen maanden stonden de thema’s: omgevingsveiligheid, energietransitie, water en klimaat en gezondheid in de Omgevingswet centraal. Voor aankomende maanden staan de onderwerpen: participatie, lucht, omgevingsvisie- en plan, beperkingsgebieden en duurzaamheid in de Omgevingswet op de planning.

Op de hoogte blijven over de Academie West-Holland? Stuur dan een e-mail aan omgevingswet@wodv.nl.

Ochtend van de Omgevingswet

Ook organiseren wij verschillende interne bijeenkomsten. Een voorbeeld is de ochtend van de Omgevingswet die wij twee keer per jaar organiseren. Deze bijeenkomst heeft als doel om organisatiebreed en integraal in gesprek te gaan over de impact van de Omgevingswet voor de dienst. Het programma bestaat uit een spreker en vier workshops. Twee workshops worden gegeven door interne medewerkers die aangesloten zijn bij o.a. leerkringen in de regio en twee workshops door externen.

Op 21 mei staat de volgende ochtend van de Omgevingswet gepland. Tijdens deze ochtend gaat Jan Oosterkamp (senior jurist omgevingsrecht, Bugel Hajema) met ons het gesprek aan welke talenten wij nodig hebben om de Omgevingswet binnen onze dienst verder handen en voeten te geven.
Zita van Aggelen geeft een introductie over ‘Strategisch Omgevingsmanagement’. Dit biedt handvatten om samen in deze tijd van verandering tot een goed plan en besluitvorming te komen.

Uurtje van de Omgevingswet

Daarnaast staat elke maand voor verschillende afdelingen en teams een uurtje in het teken van de Omgevingswet. Hier wordt de vraag onderzocht: ‘Welke impact heeft de Omgevingswet op mijn werk bij de Omgevingsdienst?’ Dit doen wij middels presentaties en interactief aan de slag te gaan, met o.a. casuïstiek. De ‘uurtjes’ staan in het teken van kennis delen en ontdekken hoe onze rol verandert. Door vraag gestuurd te werken, sluiten deze uurtjes goed aan bij de behoeften, interesses en zorgen die er leven.

In de volgende nieuwsbrief lichten wij een van de andere activiteiten rondom de invoering van de Omgevingswet toe.