Speel mee met het Omgevingswetspel

Om de materie van de Omgevingswet goed te kunnen begrijpen, hebben de Omgevingsdienst West-Holland, de Veiligheidsregio Hollands Midden, de RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden), de gemeente Leiden en de werkorganisatie HLTsamen het Omgevingsspel West-Holland ontwikkeld.

De vijf partijen ontwikkelden elf concrete cases in het fysieke domein. Met een bordspel onderzoeken vier teams de implicaties van het nieuwe werken in de omgeving met elkaar.

Samen spelen?

Geïnteresseerd om het Omgevingsspel West-Holland met ons te spelen? Neem contact op met één van de initiatiefnemers:

Leerkringen

Naast het ontwikkelen van het bordspel wisselt de Omgevingsdienst kennis en ervaring uit door deel te nemen aan diverse leerkringen. Medewerkers oefenen tijdens die leerkringen met de nieuwe uitvoeringspraktijk.

Zo is in 2017 op initiatief van de Omgevingsdienst een leerkring Omgevingsplan opgericht, samen met de provincie Zuid-Holland, gemeenten, GGD, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de veiligheidsregio Hollands-Midden. De leerkring bestaat uit een reeks van bijeenkomsten waarin deelnemers samen inzoomen op belangrijke thema’s zoals gezondheid en duurzaamheid en casuïstiek vanuit de praktijk behandelen. Inmiddels is een waardevol en breed gewaardeerd netwerk ontstaan om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te kunnen helpen bij de ontwikkeling van omgevingsplannen (de opvolger van bestemmingsplannen) in de regio. Het Programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’ ondersteunt de leerkring.

Eerder zetten de provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten een leerkring ‘Omgevingsvergunning nieuwe stijl’ op. Doel van deze leerkring is om samen te verkennen wat de Omgevingswet verandert aan het proces en de inhoud van vergunningverlening. En hoe kunnen we deze veranderingen doorvoeren in de nieuwe praktijk van vergunningverlening? Daarnaast startten we recent een leerkring ‘toezicht en handhaving’ met de andere vier Omgevingsdiensten en brengen we de mogelijkheden voor een leerkring ‘advisering’ in kaart.
Zo blijft de Omgevingsdienst zichzelf continu ontwikkelen om niet alleen de vragen van vandaag te beantwoorden, maar ook klaar te zijn voor de toekomst.