Brandveiligheid op recreatiewoningen verbeterd

Op 28 maart brachten de Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra, en zijn collega-burgemeesters Cornelis Visser (Katwijk) en Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) samen met Marlies Krul-Seen van de Omgevingsdienst West-Holland en de brandweer een bezoek aan een aantal recreatieparken in Noordwijk om te zien welke maatregelen de recreatieparken genomen hebben om de brandveiligheid te verbeteren.

Het project loopt twee jaar en 27 recreatieparken voldoen nu aan de gestelde eisen. Drie parken werken er nog hard aan om de gestelde eisen te halen.

Maatregelen

De parken hebben een ontruimingsplan, een middel bij de toegang waardoor de brandweer zonder hulp van buitenaf het terrein op kan komen, rookmelders in de recreatiewoning en een bluswatervoorziening. Ook zijn de paden geschikt gemaakt voor een blusvoertuig, zodat deze zo dicht mogelijk bij de woningen kan komen. Verder verwijderden de beheerders op enkele parken coniferen tussen stacaravans om zo brandgevaar te voorkomen.

Recreatiewoningen moeten ook op voldoende afstand van elkaar staan, zodat de kans op brandoverslag kleiner is. Dit is bij een aantal parken het geval. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van voldoende uitvalswegen op het terrein. Deze punten krijgen in de toekomst meer aandacht.

Tevreden

Burgemeester Rijpstra kijkt tevreden terug op het werkbezoek. ‘In Noordwijk zijn de afgelopen twee jaren grote stappen gemaakt. De brandveiligheid op onze recreatieparken is flink verbeterd. Een goede samenwerking tussen de brandweer, de Omgevingsdienst West-Holland, de parken en de gemeente.’