Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook voor de Omgevingsdienst West-Holland geldt vanaf 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verordening of wet geeft mensen meer rechten en organisaties meer plichten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. De Omgevingsdienst wil zich uiteraard houden aan de wettelijke regels als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Daarom stelde de dienst een privacy beleid op dat het Dagelijks Bestuur heeft goedgekeurd. Dit beleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen onze organisatie. De kaders die in dit beleid staan beschreven, gelden voor iedereen (ook de bewerkers) die persoonsgegevens verwerken. Ook stelde de dienst een (tijdelijke) functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan.