Strandreservaat Noordvoort nadert voltooiing

Op woensdag 14 november gaven de Noordwijkse wethouder Marie-Jose Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas de aftrap voor de realisatie van strandreservaat Noordvoort. Doel is het creëren van een rustgebied op het strand tussen paal 70 - 73. Door het plaatsen van palen op het strand worden bezoekers verleid een struinpad met uitzichtpunten door de duinen te volgen, 3 km over de zeereep. Uniek, want normaal is dat niet toegestaan. Op 8 mei is de officiële opening.

Omgevingsdienst West-Holland heeft het project in opdracht van de gemeente Noordwijk begeleid. Dit houdt in: subsidie aanvragen, begeleiding van de ontwerpfase, het vergunningentraject en de realisatie van het strandreservaat.

Een oase van rust

Strandreservaat Noordvoort moet ervoor zorgen dat het strand op deze plek een oase van rust wordt voor zeehonden en vele soorten vogels. Recreanten kunnen genieten van de stuivende duinen en het uitzicht over het strand. Daarnaast zijn er drie uitzichtpunten om vogels en wellicht zeehonden te spotten.

Project Noordvoort

Strandreservaat Noordvoort is de tweede fase van het project Noordvoort. In de zeereep zijn in 2013 stuifkuilen gemaakt om weer een natuurlijke, geleidelijke overgang van zee naar de duinen te krijgen. De afgelopen jaren zijn hierdoor stuivende toppen, windkuilen en een vitale helmbegroeiing ontstaan. Het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70 – 73 was voor die tijd een strakke zanddijk. Met het project Noordvoort worden de dynamiek en natuurwaarden in de zeereep hersteld en zorgen we voor meer rust op het strand.

Samenwerkingsproject

Project Noordvoort is een samenwerkingsproject van de gemeenten Zandvoort en Noordwijk, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat.

Omgevingsdienst West-Holland voert de projectleiding uit voor de gemeente Noordwijk. Tuin en Landschap architectenbureau Jos van de Lindeloof is ingehuurd voor de planvorming en de begeleiding van de inrichting, AW-Mense Groen doet de realisatie. Kijk voor meer informatie op: www.noordvoort.nl.