Ondertekening Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland

Tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland zetten op 27 september achttien deelnemende partijen hun handtekening onder het Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland.

De deelnemende partijen onderschrijven daarmee de ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn en bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen. De veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie.

Binnen het VNG-programma Energiebesparing Gebouwde Omgeving is ODWH regio-coördinator. De dienst zit dicht op de praktijk en heeft kennis van duurzaamheid en energie in huis en een sterk netwerk in de gemeenten. Als aanvulling op bestaande lokale en regionale activiteiten kan de dienst het energiebesparingsthema verbreden en succesvolle aanpakken uitbreiden.

Kleine gemeenten kunnen profiteren van de kennis en capaciteit van grote gemeenten. De Omgevingsdienst kan daarbij helpen. De dienst biedt een regionaal platform dat kennis en capaciteit efficiënt organiseert met best practices die je gemakkelijk kunt delen.

Ook op regionaal niveau kan de dienst adviseren over bijvoorbeeld grote bedrijven, de landbouwsector, terrein beherende instanties en de netbeheerder. Gemeenten kunnen dit advies gebruiken om hun lokale beleid af te stemmen en om van elkaar te leren.

De gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen helpt om projecten op te schalen en innovaties sneller toe te passen. Bij de tussenstap in 2025 zijn de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar.

Marjan Minnesma van Urgenda inspireerde tijdens het Regiocongres de aanwezigen hoe Nederland kan toewerken naar 100% duurzame energie. Samenwerking stond hierin centraal om te komen tot een duurzame regio. ‘Het kan, als je het wil’, was haar optimistische boodschap.