Gedeputeerde Jeanette Baljeu AB-lid vanuit Provincie Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben Jeannette Baljeu op 13 september benoemd tot gedeputeerde van het college van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Baljeu wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Organisatie, Bestuur & Transparante Overheid en Europa & Internationaal beleid. Hieronder valt ook het lidmaatschap van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland. Jeannette Baljeu volgt Rogier van der Sande op die benoemd is tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.