Een nieuwe strategienota

Afgelopen zomer maakte de dienst samen met haar eigenaren een globale opzet voor de nieuwe Strategienota 2018-2021. Het algemeen bestuur stemde tijdens de vergadering van 30 oktober in met deze ‘geannoteerde inhoudsopgave’.

Eind september praatte wethouder Arno van Kempen de medewerkers bij over deze globale inhoudsopgave. Speerpunten zijn: duurzaamheid en energie(transitie), omgevingswet, kwaliteit, kennisinstituut, optimale samenwerking in de regio, eigenaarschap en relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, stabiele en gezonde financiële dienst. Opmerkingen van medewerkers, OR en ambtelijke werkgroepen zijn inmiddels verwerkt.

Om de strategienota op tijd af te kunnen krijgen is ODWH al begonnen met het schrijven van de tekst voor de verschillende hoofdstukken. Nog niet alle hoofdstukken zijn ingevuld maar de conceptversie is besproken met het ‘Ambtelijk Governance Team': de groep van ambtenaren die het proces begeleiden vanuit de eigenaren van de dienst. In november bespreekt ODWH een volgende versie in de ambtelijke werkgroepen en afdelingsoverleggen. Afronding vindt plaats in december, waarna het bestuur de nota eind januari kan vaststellen.