Aanvraag verlenging project Energiescans MKB 2018

De Omgevingsdienst West-Holland heeft bij de gemeenten in haar werkgebied een verlenging voor het project Energiescans MKB voor 2018 aangevraagd.

Voor 2018 is het project nagenoeg hetzelfde gebleven. Het financiële verschil is dat er geen sprake is van een aanbesteding, maar van een contractverlenging van het project. Maatschappelijke instellingen met een eigen gebouw gaan standaard mee bij het bepalen van de doelgroepen. De verwachting is dat ieder kantoor in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. De definitieve wetgeving daarover volgt. Vooruitlopend op deze wetgeving kunnen de bedrijven het opstellen van een label, als betaalde optie, in 2018 toevoegen aan de energiescan. 

Hoe meer gemeenten meedoen met de aanbesteding van het vervolgproject, hoe meer schaalvoordeel gemeenten kunnen bedingen en hoe meer solide het regionale project wordt, wat past binnen de doelstellingen van het Regionaal Energieakkoord.

De adviesbureaus waar ODWH nu mee werkt, verwerken op dit moment ieder bijna 90 aanvragen. De voortgangrapportages leveren een schat aan informatie en inzichten om bedrijven over dit onderwerp te informeren en adviseren. De toezichthouders van de Omgevingsdienst lopen mee tijdens de uitvoering van de scans. Hierdoor vergroot de kennis van de Omgevingsdienst en borgen de gemeenten hun kennis op regionaal niveau. Ook tonen deze rapportages aan in hoeverre de gemeenten de energiedoelstellingen van hun eigen duurzaamheidsagenda en het Regionale Energieakkoord halen. 

Samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) gaat de Omgevingsdienst in de winter van 2018 een Stimuleringslening voor MKB-bedrijven ontwikkelen. Er is vraag naar in de regio. En vanuit SVn is er behoefte aan verordeningen die op regionaal niveau zijn afgestemd en tegelijkertijd in het besluitvormingsproces komen. Dit zou een mooie vervolgstap voor het MKB project zijn.

Gemeenten kunnen tot 22 december 2017 de aanvraag voor het aantal scans in 2018 bij de Omgevingsdienst West-Holland indienen, middels het aanvraagformulier die de milieuregisseurs van de gemeenten ontvangen hebben. Gemeenten kunnen zelf bepalen of zij de scans per sector inzetten of in een bepaald gebied of bedrijventerrein.