Voortvarend aan de slag in 2017

De afgelopen periode heeft de Omgevingsdienst hard gewerkt aan het opstellen van de werkplannen 2017 voor alle dertien deelnemers van de dienst. Het vertrekpunt hierbij  is de begroting 2017, met uiteraard  het werkplan 2016 en de realisatie in 2016 in ons achterhoofd. Daarnaast nemen we ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de wet VTH, het Handhavingsbeleid van de ODWH en projecten op het gebied van duurzaamheid en energie mee in het opstellen van de werkplannen. Tevens staan de specifieke afspraken met de opdrachtgever in het werkplan vermeldt.

In de maanden november en december bespraken we de conceptversie met de diverse opdrachtgevers. We bespreken eventuele grote afwijkingen ten opzichte (in uren en producten) van het lopende jaar. Deze gesprekken kunnen leiden tot aanvullingen of aanpassingen. Daarna stellen we samen met de opdrachtgever het werkplan vast.

Wij verwachten per 1 januari alle werkplannen vast gesteld te hebben om voortvarend te kunnen starten in 2017.