Samen robuuste koers bepalen

Tijdens de algemeen bestuur vergadering (AB) eind oktober gaf het AB groen licht voor een oriëntatie op de ontwikkelingen, koers en takenpakket van de ODWH (ook wel fase 2 genoemd). DB-lid Arno van Kempen, wethouder van Teylingen, is verantwoordelijk voor dit traject. Hiervoor kijkt hij bijvoorbeeld naar:

  • Ontwikkelingen door de komst van de Omgevingswet.
  • Welke koers willen de eigenaren voor de dienst.
  • Welke potentiële taken kunnen gemeenten nog overdragen aan de dienst.
  • Wat zijn de overwegingen van gemeenten om wel of niet taken over te dragen.

In december interviewt Arno van Kempen bestuurders van alle gemeenten en de provincie om een beeld te krijgen van hun wensen en visie op de dienst. Herman Romeijn, gemeentesecretaris Leiderdorp, en voorzitter van het  Ambtelijk Governance Team (AGT) is ook nauw bij het proces betrokken.

De resultaten van de interviews worden door hen  vertaald in een discussienotitie. Deze notitie is de basis voor de bestuurlijke conferentie voor alle AB-leden op maandag 6 februari in het gemeentehuis van Zoeterwoude. Deze conferentie is in plaats van de reguliere vergadering AB. Urgente stukken worden voor de start van de conferentie behandeld.