Omgevingsdiensten nog beter geïnformeerd tijdens calamiteiten

Op woensdag 21 december ondertekenden de directeuren van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland een gezamenlijke overeenkomst over de toegang en gebruik van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

LCMSDit systeem gebruiken de hulpdiensten en gemeenten voor het delen van actuele informatie bij calamiteiten. De toegang tot LCMS wordt gegeven aan collega’s die meedraaien in de crisisorganisatie van de beide omgevingsdiensten. Dit stelt hen in staat om in een vroeg stadium proactief de eigen processen op te starten tijdens calamiteiten. Daarnaast kunnen zij de gemeente en hulpdiensten voorzien van actuele informatie over het bedrijf waar het incident plaatsvindt. Deze informatie is van belang bij de bestrijding van het incident. Alle collega’s hebben inmiddels een training gevolgd.

Vooralsnog zijn de collega’s van de omgevingsdiensten de eersten die op basis van deze set van afspraken toegang krijgen tot het LCMS. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is van plan om in 2017 ook de crisisfunctionarissen van andere partners (waaronder drinkwaterbedrijven, netbeheerders, en Rijkswaterstaat) aan te sluiten op het LCMS