Energiescans voor het MKB

Naast het uitvoeren van de wettelijke toezichttaak bij bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen, zet de Omgevingsdienst projectmatig in op energiebesparing bij bepaalde branches. Veel branches zijn opgenomen in deze projecten, maar het Midden- en Kleinbedrijf, valt vaak buiten de scope.

Samen met de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoudeis de ODWH een project gestart waarbij deze groep een energiescan met monitoring kan afnemen via de Omgevingsdienst. De deelnemende gemeenten hebben zich verbonden aan een maximaal aantal scans, maar zal alleen het daadwerkelijk afgenomen aantal betalen. Totaal hebben deze zes gemeenten zich verbonden aan 220 scans. Hierdoor heeft de aanbesteding ook enig volume. Doordat het project regionaal wordt opgepakt, delen de zes deelnemers in de kosten; zoals de kosten van de aanbestedingsprocedure, projectbegeleiding en regionale communicatie. De verwachting is dat de Omgevingsdienst ook veel kan leren van dit project voor toekomstige werkzaamheden.

De aanbestedingsprocedure loopt. Het project wordt in april 2017 zichtbaar wanneer de regionale communicatiecampagne start.