Complimenten van het Rijk

In de regio Holland Rijnland zijn ruim 11.000 woningen aangemeld voor de landelijke saneringsvoorraadlijst vanwege wegverkeerslawaai. Gemeenten zijn verplicht te controleren of het geluidniveau in deze woningen voldoet aan de Wet geluidhinder. Is dit niet het geval, dan komt de woning in aanmerking voor een subsidie geluidwerende gevelmaatregelen. De ODWH regelt een gedegen inventarisatie voor de gemeenten. En meldt eenmaal per jaar de projecten die voor subsidie in aanmerking komen bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Projectmatige aanpak

De projectmatige aanpak van de ODWH oogst veel lof bij het Rijk. Door een gedegen inventarisatie kunnen maatregelen bij de geluidsbron getroffen worden. Immers, een aanpassing aan bijvoorbeeld een weg is eenvoudiger door te voeren als het gaat om een gehele straat in plaats van een aantal huizen. De afgelopen twee jaar zijn er negentien projecten met in totaal 3300 woningen door de ODWH ingediend en hebben subsidie van het Rijk gekregen.

Complimenten

Op verzoek van het Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft gaf de Omgevingsdienst een presentatie over de aanpak tijdens de  landelijke Saneringsdag in oktober. Dit leverde naast een mooi compliment voor de dienst ook grote interesse op van de aanwezige gemeenten en Omgevingsdiensten.