Bodemschatten op herhaling

Na het succes van vorig jaar hebben wij dit jaar, Bodemschatten, het educatieve project van het Meerjarenprogramma Omgevingscommunicatie 2014-2017 (MJP)  herhaald. Dit project is gericht op groep 7 en 8 van de basisschool en leert kinderen meer over de bodem.

Uitbreiding met Humusbox

Om alle basisschoolleerlingen het belang en werking van de bodem te laten ontdekken, hebben wij dit jaar het project uitgebreid met de Humusbox die zich richt op de groepen 1 t/m 6. Met de Humusbox leren kinderen op een speelse manier over het leven in de bodem en de functie van dit leven voor de bodem.

Dat het onderwerp bodem leeft bij de basisscholen blijkt uit de hoeveelheid aanmeldingen die wij ook dit jaar hebben gekregen. In totaal deden in de regio 437 leerlingen mee met Bodemschatten en 707 leerlingen mee met de Humusboxen.  
 
Op dit moment zijn wij druk bezig met ons te oriënteren op een nieuw educatief project voor 2017. 

Samen onze leefomgeving verbeteren

Het MJP heeft als motto ‘Samen onze leefomgeving verbeteren’. Het programma richt zich op het bevorderen van bewustwording, kennisuitwisseling en het samenbrengen van partijen om zo de kwaliteit van de leefomgeving in onze regio te verbeteren.