Omgevingsdienst adviseert over Omgevingswet

De Omgevingswet is op 22 maart 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Het Rijk zet in op inwerkingtreding in 2019 en werkt op dit moment aan de vier bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s). Deze zijn op 1 juli 2016 in consultatie gebracht. In het kader van de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet beoordeelt de Omgevingsdienst de AMvB’s vanuit milieuperspectief.

Advisering opdrachtgevers

De Omgevingsdienst adviseert opdrachtgevers vanuit deze kennis, bijvoorbeeld gemeente Leiden in het kader van de consultatie. Ook de gemeente Leiderdorp heeft hierom gevraagd. Deze advisering loopt door na afloop van de formele consultatietermijn, omdat bij deze gemeenten de behoefte bestaat om gezamenlijk een scherper beeld te krijgen van de organisatorische impact van de Omgevingswet en de AMvB’s.

Ook bij andere opdrachtgevers is de Omgevingsdienst betrokken bij de interne voorbereiding op de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij de provincie, Oegstgeest en Noordwijk. Uiteraard bieden wij onze diensten op het terrein van de Omgevingswet ook graag aan uw gemeente aan. Daarbij kunt u niet alleen de opgedane kennis vanuit de regio benutten, maar ook die vanuit diverse netwerken op provinciaal en landelijk niveau.