Hoge score klanttevredenheid

De Omgevingsdienst scoort erg goed op klanttevredenheid bij adviesproducten en milieucontroles. Het aantal (zeer) tevreden opdrachtgevers en bedrijven is met een ondergrens van 95% hoog. Ook de komende periode blijft de Omgevingsdienst werken aan klantgerichte verbeterinitiatieven. In 2016 is bijvoorbeeld een nieuwe klantgerichte website gelanceerd met heldere formulieren. De Omgevingsdienst is trots op deze resultaten en is inmiddels een voorbeeld geworden voor andere omgevingsdiensten.

Klanttevredenheid adviesproducten

Aantal verstuurde enquêtes 548
Respons 30%

Score:

- Zeer tevreden

- Tevreden

- Ontevreden


31%
65%
4%


Uit de reacties blijkt dat opdrachtgevers met name (zeer) tevreden zijn over de helderheid en de deskundigheid van het advies. Ook over het afgeven van het advies binnen de gestelde termijn zijn zij positief. De komende periode richt de afdeling Advies de aandacht op het inzichtelijker en eenvoudiger maken van het adviestraject.

Klanttevredenheid milieucontroles

Aantal verstuurde enquêtes 662
Respons 30%

Score:

- Zeer tevreden

- Tevreden

- Ontevreden


25%
70%
5%


De tevredenheid van bedrijven over uitgevoerde milieucontroles neemt nog altijd toe. Met name de proactieve houding van de toezichthouder wordt positief gewaardeerd door bedrijven. Verder heeft de afdeling Toezicht en handhaving recentelijk enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd in de controlebrief. Hiervan worden de resultaten nu zichtbaar. Bedrijven vinden de controlebrief over het algemeen duidelijk en overzichtelijk.

Uitbreiding klanttevredenheidsmetingen

Inmiddels heeft de Omgevingsdienst de klanttevredenheidsmetingen verder uitgebreid met de afhandeling van milieuklachten en de milieuvergunningen van de afdeling Reguleren. De eerste resultaten hiervan worden meegenomen in de volgende burap.

Gezamenlijk meten

De andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland hebben deze methode van klanttevredenheidsmetingen overgenomen. Dit maakt op termijn een benchmark mogelijk, waarbij de omgevingsdiensten onderling van elkaar kunnen leren.