Energiescan gemeentehuizen

In 2016 heeft de Omgevingsdienst bij alle gemeentehuizen in het werkgebied een energiescan uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van de energiescan is monitoring van de energiegegevens. Verder wordt gekeken naar gebouwschil, verlichting, ventilatie, koeling en verwarming.

Monitoren met de Energieplanner

Ter ondersteuning bij het monitoren biedt de Omgevingsdienst de gemeenten twee jaar lang gratis gebruik van de Energieplanner van MKB Advies aan. De Energieplanner is een online tool die actueel inzicht geeft in het energieverbruik en de gerealiseerde besparing. De Omgevingsdienst ondersteunt de gemeenten bij het gebruik van de Energieplanner door de eerste gegevens te analyseren. Vaak blijkt uit de monitoringsresultaten dat installaties niet goed zijn ingeregeld of onnodig aan staan.

Gemeenten enthousiast aan de slag

Veel gemeenten zijn al vol enthousiasme aan de slag gegaan met het verduurzamen van de gemeentehuizen. De Omgevingsdienst wil in het najaar de eerste resultaten van de energiescan met de gemeenten bespreken en afspraken maken over de mogelijkheden om de gemeentehuizen verder te verduurzamen.

Energie-audit RVO vervalt voor gemeentehuizen

Gemeenten hebben eind augustus een brief ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over een verplichte energie-audit. Omdat de Omgevingsdienst al een energiescan heeft uitgevoerd, hoeven de gemeenten deze energie-audit voor de gemeentehuizen niet uit te voeren.