Wat is de impact van de nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingsdienst wil zich tijdig en zorgvuldig voorbereiden op de Omgevingswet. Daarnaast wil de Omgevingsdienst provincie en gemeenten ondersteunen bij de implementatie van de wet. Daarom zoekt de Omgevingsdienst bij de voorbereiding en implementatie van de wet actief de samenwerking met provincie en gemeenten. Gezamenlijke simulatiesessies en rollenspelen leverden een aantal interessante inzichten op.

Met de Omgevingswet krijgen provincie en met name gemeenten meer ruimte dan voorheen om bestuurlijke afwegingen te maken. Als het gaat om het milieu kunnen gemeenten eigen beleid en normen formuleren. Dit stelt gemeenten in staat in overleg met hun inwoners per gebied te bepalen welke kwaliteit van de fysieke leefomgeving gewenst is. Zo ontstaat er meer ruimte voor gewenste ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Met een impactanalyse heeft de dienst in kaart gebracht welke nieuwe afwegingsruimte gemeenten krijgen als het gaat om geur, geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid. Waar kan, mag of moet een gemeente straks eigen beleid en regels op formuleren? 

Vervolgens is een drietal simulatiesessies met provincie, gemeenten en ketenpartners georganiseerd om samen te oefenen met de afwegingsruimte in de praktijk. Deze sessies leerden dat samenwerking in een vroegtijdig stadium noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Omgevingswet en voor het maken van integrale afwegingen. Voor de simulatiesessies heeft de Omgevingsdienst een subsidie gekregen van €10.000 van het interbestuurlijke programma ‘Aan de Slag met de Omgevingswet’.