Scholierenprojecten maken kinderen bewust van hun leefomgeving

Ook dit jaar biedt de Omgevingsdienst West-Holland scholierenprojecten aan voor basisscholen in de omgeving van Hillegom tot Zoeterwoude. De dienst wil zo bewustwording creëren voor de kwaliteit van de leefomgeving. De Omgevingsdienst is bezig met de werving van beide projecten.

Nieuw dit jaar is de workshop ‘risico’s’ voor leerlingen van groep 7 en 8 van Technolab. In vijf opdrachten raken de leerlingen vertrouwd met kans, gevolg en risico. De leerlingen moeten een dorp ontwerpen waarbij de risico’s beperkt blijven. Door de leerlingen te laten beslissen over ruimtelijke ordening ontstaat er discussie over het beperken van risico’s. Ook andere onderwerpen komen ter sprake: woongenot, geluidsoverlast, sociale kwesties, milieu en duurzaamheid.

Naast het nieuwe project vindt ook een herhaling van het project van vorig jaar plaats: ‘bodemschatten’. Dit project bestaat uit twee delen. Bodemhelden en Humusbox. De eerste is voor leerlingen van groep 7 en 8 die het belang en de werking van de bodem gaan ontdekken. De tweede is voor leerlingen van groep 1 tot en met 6 die op een speelse manier leren over het leven in de bodem.