Gratis energiescans voor het MKB

In het voorjaar van 2017 is de aanbesteding afgerond voor het project ‘gratis energiescans voor het MKB’. De gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, Noordwijk en Zoeterwoude hebben zich bij het project aangesloten en bieden de gratis energiescans aan MKB bedrijven in hun gemeente. MKB’s, zoals horeca-, grotere winkels, zorginstellingen, veehouderijen en glastuinbouwbedrijven, komen in aanmerking.

Monitoring

Voor de gemeente Leiden geldt dat er een energiescan zonder een uitgebreide monitoring wordt aangeboden, gericht op winkels. Straatteams van het bedrijf Klimaatroute gaan vanaf mei langs de winkels in Leiden om deze MKB groep te enthousiasmeren om mee te doen. Voor de andere gemeenten geldt dat zij ook een gratis monitoring van twee jaar beschikbaar stellen aan MKB’s.

Energiepartners

Deze uitgebreide energiescan met monitoring wordt verzorgd door het bedrijf Energiepartners. Eind april stuurde het bedrijf ruim 400 brieven naar regionale bedrijven in de participerende gemeenten. Halverwege 2017 zijn de eerste resultaten zichtbaar. In de aanbesteding is meegenomen dat toezichthouders van de Omgevingsdienst mee kunnen lopen met de bedrijven die de energiescans uitvoeren, op deze wijze wordt de opgedane kennis geborgd.
De Omgevingsdienst verzorgt de regionale begeleiding en communicatie. Zo kunnen bedrijven zich via de website van de Omgevingsdienst aanmelden (www.odwh.nl/mkb).