ODWH van vele markten thuis

De Omgevingsdienst werkt aan veel opdrachten naast het basis-takenpakket, bijvoorbeeld aan diverse duurzaamheidsprojecten vanuit het duurzaamheidsfonds. Maar er zijn meer projecten waarvoor de Omgevingsdienst specifiek wordt gevraagd om haar kennis en kunde.

EnergyBattle

De Omgevingsdienst is door de gemeente Hillegom gevraagd om voor hen de EnergyBattle te organiseren. Een jaarlijkse energiebesparingswedstrijd tussen gemeenten, waarbij iedere gemeente meedoet met drie teams. Doel van deze battle is om zoveel mogelijk energie te besparen tijdens het stookseizoen van begin oktober tot medio februari. ODWH organiseerde deze wedstrijd, zorgde voor promotie en leverde ook nog een team aan. Uiteindelijk behaalde de gemeente Hillegom een mooie vijfde plaats.

Noordvoort

Noordvoort is een natuurontwikkelingsproject op het strand en duin in de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, welke dus ook de provinciale grens overstijgt. Dit gebied heeft veel natuur- en landschappelijke waarden die versterkt en hersteld kunnen worden. Op deze manier wordt de beleving van de natuur door recreanten en bewoners vergroot.

Het Noordvoort-project bestaat uit twee fasen. De eerste, dynamische duin, is inmiddels afgerond. De Omgevingsdienst is door de gemeente Noordwijk specifiek als projectleider gevraagd voor de realisatie van de tweede fase, natuurbeleving. Het gaat om een complex project waar veel verschillende actoren en belangen meespelen. Eind 2016 heeft ODWH de aanvragen voor diverse vergunningen (natuurbeschermingswet, flora en faunawet en waterwet) ingediend. De verwachting is dat in het najaar van 2017 of uiterlijk 2018 begonnen kan worden met de realisatie van het project.