Informatie gestuurde handhaving bij garagebedrijven

Informatie gestuurde handhaving werpt zijn vruchten af. Bijvoorbeeld bij het controleren van garagebedrijven afgelopen jaar. De Omgevingsdienst West-Holland controleert waar nodig én het levert ook nog eens een betere informatie uitwisseling op.

Vorig jaar heeft de Omgevingsdienst West-Holland garagebedrijven gecontroleerd via informatie gestuurde handhaving. Dit houdt in dat met actuele en betrouwbare informatie mensen en middelen ingezet worden om te handhaven waar knelpunten zijn. De Omgevingsdienst heeft toegang tot systemen van andere toezichthoudende organisaties. Daarin kunnen toezichthouders zien hoe het naleefgedrag van bedrijven is op andere vlakken dan milieu. Hierdoor kregen garagebedrijven die een minder goed naleefgedrag lieten zien, meer toezicht. Kortom, de Omgevingsdienst controleerde waar dat nodig was.

Opbrengst

Voor de Omgevingsdienst geldt dat met deze methode ongeveer drie keer vaker overtredingen bij bedrijven worden geconstateerd dan voorheen. Dit zijn overtredingen op het gebied van voorzieningen (lekbakken, bodem beschermende voorzieningen), onderhoudskeuringen van stook- en tankinstallaties en begeleidingsformulieren van de afgifte van afvalstoffen.

Informatie gestuurde handhaving heeft nog meer voordelen. De datakwaliteit bij de Omgevingsdienst verbetert en er is een betere in- en externe informatie uitwisseling. De samenwerking en de beoordeling voor het indelen van bedrijven in de landelijke handhavingsstrategie worden op een hoger niveau getild.
De controles bij de garagebedrijven leverden ook informatie op over de ontwikkelingen binnen deze branche. Zo slaan bedrijven steeds vaker stikstof op voor het vullen van banden. Hierdoor kan de Omgevingsdienst doelgerichtere keuzes in het toezicht maken.