Concrete stappen richting nabijheid en samenwerking

Op maandag 6 februari hebben de leden van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland in een bestuurlijke conferentie met elkaar gesproken over de gewenste koers van de Omgevingsdienstdienst.

Op het gebied van eigenaarschap ervaren sommige bestuurders de Omgevingsdienst als een verlengstuk van de eigen organisatie, anderen ervaren meer afstand.
Aan de hand van voorbeelden werd gesproken over samenspel. Regelmatig overleg tussen de Omgevingsdienst en de bestuurder geeft een positieve impuls aan de samenwerking.
Het derde gespreksonderwerp ging over loslaten. Het laten uitvoeren van taken door de Omgevingsdienst is vooral een kwestie van vertrouwen. Een Omgevingsdienst die kwalitatief en financieel op orde is, zorgt voor eigenaren die trots zijn op de geleverde diensten. Dat is ook de kern van het proces om eventueel nieuwe taken over te dragen aan de Omgevingsdienst.

Een uitgebreidere impressie van de conferentie vindt u op de website.

Plan van Aanpak

De resultaten worden momenteel verwerkt in een Plan van Aanpak, zodat de Omgevingsdienst en de eigenaren op (korte) termijn concrete stappen kunnen zetten die de nabijheid en samenwerking versterken. Dit Plan van aanpak staat op de agenda van het Algemeen Bestuur van 8 mei. Ondertussen realiseert de Omgevingsdienst een aantal quick-wins zoals meer ODWH-collega’s die gaan werken bij de gemeenten, bestuurders meenemen op inspectie en vergaderen op (bedrijfs)locatie.