Verlenging Overleg ‘Energie & Duurzaamheid’ en Duurzaam Bouwloket

Tijdens de vergadering van 8 mei van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland is besloten om het ambtelijk overleg ‘Energie & Duurzaamheid’ te verlengen en te verbreden, onder leiding van een regiocoördinator.

Tevens is ingestemd met het verlengen van het Duurzaam Bouwloket voor het Energieakkoord Wonen (deelprogramma ‘Gebouwde omgeving) en het bekostigen van dit bouwloket voor de periode van 1 juli 2017 tot het einde van 2018 vanuit de gemeentelijke middelen. Dit gebeurt op basis van de verdeelsleutel ‘woningaantallen’. De gemeenten en de Omgevingsdienst dragen gezamenlijk zorg voor het vergroten van de naamsbekendheid van het Duurzaam Bouwloket, vooral als het gaat om ontwikkeling en energiebesparing bij bestaande koopwoningen.