Kennisbijeenkomst ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet’

Op 7 juni organiseerde de Omgevingsdienst West-Holland in samenwerking met het interbestuurlijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een kennisbijeenkomst ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet’. Deelnemers waren vertegenwoordigers van provincie en gemeenten die bij de Omgevingsdienst zijn aangesloten.

Tijdens de bijeenkomst werden vergunningverleners, toezichthouders en handhavers via een presentatie geïnformeerd over de impact van de Omgevingswet voor hun werkzaamheden. Vervolgens gingen zij aan de hand van drie thema’s in gesprek over wat de Omgevingswet betekent voor hun eigen werkzaamheden en de organisatie. Deze thema’s waren: Anders werken, Werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en Werken met de nieuwe kerninstrumenten. De bijeenkomst maakte duidelijk dat er nog veel vragen en onduidelijkheden zijn over de Omgevingswet, maar heeft er wel voor gezorgd dat er meer inzicht in de materie en in de vragen is verkregen.

Nevendoel  van de bijeenkomst was om een koplopersgroep te formeren van medewerkers die willen meedenken over invoeringsondersteuning. Wat is nodig voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet? De koplopersgroep gaat hier in vervolgbijeenkomsten proberen antwoord op te geven. Op dit moment inventariseert de Omgevingsdienst wie er zitting wil nemen in deze groep.