De nieuwe organisatie per 1 juli

Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 31 oktober 2016 om de robuustheid van de Omgevingsdienst te versterken, is er veel gebeurd.

De Omgevingsdienst rondt de eerste stap – het verbeteren van de financiële situatie – op 1 juli af. Eerder bracht de dienst de materiele kosten al omlaag. Op 1 juli is de reorganisatie in gegaan, waarmee we een bezuiniging op het gebied van personeelslasten realiseren. Vanaf dat moment werkt de dienst vanuit de afdelingen Dienstverlening, Toezicht en Handhaving en Omgevingsmanagement aan haar doelstellingen. Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is nog niet bekend welke leidinggevenden vanaf dat moment aan de afdelingen gekoppeld zijn.

Op 8 mei van dit jaar gaf het Algemeen Bestuur groen licht voor de tweede fase van het Robuustheidsproject. Dit gebeurde door met het Plan van Aanpak in te stemmen, waarin staat hoe de dienst de samenwerking met de deelnemers kan verbeteren. De actiepunten hieruit komen regelmatig terug in het bestuur, om zo de voortgang zichtbaar te maken. Inmiddels is gestart met het actualiseren van de Strategienota, in samenwerking met alle deelnemers. In januari kunnen we naar verwachting de nieuwe Strategienota vaststellen voor de komende vier jaar.