Geld voor groenere schoolpleinen: Cultuurfonds en Provincie geven 620.000 euro aan basisscholen

Basisscholen in Zuid-Holland kunnen een financiële bijdrage krijgen als zij hun schoolplein ‘groenblauw’ inrichten: stoeptegels eruit, natuur en water erin. De provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland hebben samen het themafonds ‘Groenblauwe Schoolpleinen’ opgericht.

sHet themafonds stelt 620.000 euro beschikbaar voor de komende drie jaar. Met als doel om binnen deze periode vijftig scholen te helpen met het inrichten van een groenblauw schoolplein. Basisscholen in Zuid-Holland kunnen via het snelloket een bijdrage van 1.000 euro tot 15.000 euro aanvragen. De voorwaarde is dat de scholen zelf minimaal de helft van de kosten investeren in het duurzame plein. Wilt u zien wat de voorwaarden zijn om een aanvraag in te dienen, kijk dan hier.

Groene speelomgeving en buitenlessen

Een groenblauw schoolplein biedt een prachtige speelomgeving en de mogelijkheid om buitenlessen te organiseren. Daardoor komen kinderen in contact met de natuur, wat goed is voor hun concentratie en lichaamsbeweging. Ook leveren groene schoolpleinen een bijdrage aan waterberging, heeft het een positief effect op de biodiversiteit en insectenstand in onze provincie. Dit is weer positief voor onze voedselvoorziening, want insecten zijn van belang voor de bestuiving van onze eetbare gewassen.

Groener Zuid-Holland

De stimuleringsmaatregel maakt deel uit van een beleid om te investeren in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Klimaatverandering, bodemdaling, teruglopende biodiversiteit, de energietransitie, welvaartsziekten, het zijn onderwerpen die alle inwoners aangaan. Om Zuid-Holland te vergroenen werkt de provincie samen met maatschappelijke partners zoals het Cultuurfonds.

Feestelijke aftrap

Op 1 april vond de feestelijke aftrap plaats van het themafonds. Basisschool OKC de Westhoek in Maassluis ontving die dag een voucher om het schoolplein te vergroenen en klimaatbestendig te maken. De voucher wordt overhandigd door gedeputeerde van Natuur en Recreatie Han Weber en bestuurder Hugo van den Hoek Ostende van het Cultuurfonds.

Meer informatie

Het themafonds heeft vooralsnog een looptijd van drie jaar. Voor 2019 en 2020 is 200.000 euro beschikbaar, voor 2021 is dat 220.000 euro. Bij het aanvragen van een bijdrage geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Kijk voor de voorwaarden op https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/zuid-holland.

Binnenkort kunnen basisscholen op de website www.groenblauweschoolpleinen.nl terecht voor ervaringen, inspiratie en informatie over groenblauwe schoolpleinen in de praktijk.
Neem voor meer informatie contact op met Dirk-Jan de Vink, via 070-4418607 of dj.de.vink@pzh.nl.