Het groene Schoolplein is er… en nu?

Zo veel als ‘gewone’ schoolpleinen op elkaar lijken, een stenen vlakte van 30 x 30 tegels met als groene aankleding maximaal een enkele boom, zo weinig lijken de groene schoolpleinen op elkaar. Maar een groen en bijvriendelijk schoolplein moet je wel gebruiken!

Meer informatie:

Op de website van Groene Schoolpleinen is veel info te vinden. Ook Natuur- en Duurzaamheidseducatie Leiden kan helpen met advies op maat, tips of een programma om les te geven op je eigen groene schoolplein.